Stribog

Stribog

Stribog

Kompaktné interiérové tepelné čerpadlo ako zdroj tepla pre vykurovanie objektov a prípravu TUV.

Tepelné čerpadlá typu vzduch-voda predstavujú investične najdostupnejšiu variantu komfortného a ekonomicky účinného zdroja tepla s možžnosťou
úspory prevádzkových nákladov na vykurovanie či prípravu teplej úžžitkovej vody ažž do 65%. Tepelné čerpadlá STRIBOG typu vzduch – voda ako zdroj tepla pre vykurovanie či prípravu teplej úžžitkovej vody, je kompaktné a určené pre inštaláciu v interiéri objektu.

Pozostáva z komôr rámovej konštrukcie na ktorých sú uchytené pevné, revízne panely alebo dvere dvojplášťovej konštrukcie hrúbky izolácie 50 mm. Materiál vonkajšieho a vnútorného plášťa je pozinkovaný plech upravený povrchovou úpravou elektrostaticky nanášaným plastom, ktorý zvyšuje odolnosť v agresívných prostrediach.

Disponuje kompaktným usporiadaním prvkov, podľa použitých funkcií, slúžiacich na úpravu obehového vzduchu, filtráciu, tepelnú úpravu strojným chladením a prívodom do klimatizovaného priestoru. Likvidácia kondenzu formou odparovania.

Regulačný systém ovládajúci prvky chladiaceho okruhu, zabezpečuje dodržanie požadovaných parametrov ako napr. teploty vzduchu v klimatizovanom priestore na základe teploty privádzaného vzduchu do tohto priestoru, alebo aj dodržanie vzduchového výkonu na základe požiadavky obsluhy

– účinný kompresor typu scroll
– optimalizované výmenníky
– tichý ventilátor
– overený systém regulácie
– možžnosť prevetrávania
– možnosť dodania s ventilačným systémom

Technické parametre

Celkový chladiaci výkon

 • VELES 30/I – celkový chladiaci výkon 12,65,kW
 • VELES 30/II – celkový chladiaci výkon 17,9 kW
 • VELES 42/I – celkový chladiaci výkon 15,7 kW
 • VELES 42/II – celkový chladiaci výkon 20,1 kW

Technické parametre

Prietok vzduchu

 • VELES 30/I – prietok vzduchu 3000 m2/hod.
 • VELES 30/II – prietok vzduchu 3000 m2/hod.
 • VELES 42/I – prietok vzduchu 4200 m2/hod.
 • VELES 42/II – prietok vzduchu 4200 m2/hod.

Technické parametre

Maximálny príkon kompresora

VELES 30/I - 10 A

VELES 30/II - 15 A

VELES 42/I - 11 A

VELES 42/II - 17 A

Veles

Veles

Veles

Presná klimatizácia pre aplikácie s vysokými nárokmi na teplotu a vlhkosť, chladenie počítačových miestností, serverovní, miestností s telekomunikačnou a prenosovou technikou, laboratóriá, múzeá, archívy, miestnosti s meracou a kalibračnou technikou.

Klimatizačné zariadenie VELES je vyvinuté a určené pre efektívny odvod tepelnej záťaže z priestorov s vyššími nárokmi na dodržiavanie parametrov vnútorného vzduchu a na vysokú prevádzkovú spoľahlivosť. V základnom prevedení sú určené najmä do prevádzok s vysokou tepelnou záťažou, v ktorých je potrebné priestor nepretržite chladiť v úzkych medziach teploty. Sú to priestory s výpočtovou technikou, serverovne, dátové centrá, priestory s telekomunikačnou a spojovacou technikou.

Pre aplikácie s požiadavkou na klimatizáciu v úzkych medziach teploty a vlhkosti sú určené klimatizačné zariadenie VELES v prevedení s parným zvlhčovačom a elektrickým dohrevom. Sú to priestory ako laboratóriá, múzeá, archívy, tlačiarne a pod.

Zariadenia VELES sú typu split, teda pozostávajú z vnútornej – výparníkovej jednotky VC a vonkajšej jednotky KC so vzduchom chladeným kondenzátorom. Samozrejmosťou je použitie ekologického chladiva R4O7C.

 

Zariadenia VELES sú vybavené úspornými a najmodernejšími komponentami ktoré umožňujú, že sa VELES prispôsobí Vaším požiadavkám a nárokom bez straty efektivity. Ventilátory vnútornej jednotky sú voľné obežné kolesá bez špirálovej skrine vybavené EC technológiou, ktorá umožňuje riadiť prietok vzduchu v klimatizovanom priestore. 

Umožňuje tým riadiť teplotu a vlhkosť v klimatizovanom priestore, efektívnu distribúciu chladiaceho výkonu v závislosti od tepelnej a vlhkostnej záťaže v priestore. Použité kompresory v chladiacich okruhoch sú typu scroll prevádzka ktorých je vďaka robustným výmenníkom optimalizovaná na čo najväčší chladiaci výkon pri minimálnom príkone. 

Pri pracovných podmienkach je pomer citeľného tepla 1. Čo zaručuje aby celý chladiaci výkon bol použitý skutočne na chladenie. Vnútorné jednotky zariadenia VELES sa skladajú z modulov vyrábaných v troch rozmerových a šiestich výkonových radách. K jednému modulu elektrorozvádzača je možné pripojiť max. 3 základné moduly, alebo 2 moduly so zabudovaným vlhčením.

Štandardom v chladiacom okruhu  je nízkotlaká a vysokotlaká ochrana      kompresora, filterdehydrátor, priehľadítko, regulácia otáčok ventilátora kondenzátora a termoexpanzný ventil.

Technické parametre

Celkový chladiaci výkon

 • VELES 30/I – celkový chladiaci výkon 12,65,kW
 • VELES 30/II – celkový chladiaci výkon 17,9 kW
 • VELES 42/I – celkový chladiaci výkon 15,7 kW
 • VELES 42/II – celkový chladiaci výkon 20,1 kW

Technické parametre

Prietok vzduchu

 • VELES 30/I – prietok vzduchu 3000 m2/hod.
 • VELES 30/II – prietok vzduchu 3000 m2/hod.
 • VELES 42/I – prietok vzduchu 4200 m2/hod.
 • VELES 42/II – prietok vzduchu 4200 m2/hod.

Technické parametre

Maximálny príkon kompresora

VELES 30/I - 10 A

VELES 30/II - 15 A

VELES 42/I - 11 A

VELES 42/II - 17 A

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close