Stribog

Stribog

Stribog

Kompaktné interiérové tepelné čerpadlo ako zdroj tepla pre vykurovanie objektov a prípravu TUV.

Tepelné čerpadlá typu vzduch-voda predstavujú investične najdostupnejšiu variantu komfortného a ekonomicky účinného zdroja tepla s možžnosťou
úspory prevádzkových nákladov na vykurovanie či prípravu teplej úžžitkovej vody ažž do 65%. Tepelné čerpadlá STRIBOG typu vzduch – voda ako zdroj tepla pre vykurovanie či prípravu teplej úžžitkovej vody, je kompaktné a určené pre inštaláciu v interiéri objektu.

Pozostáva z komôr rámovej konštrukcie na ktorých sú uchytené pevné, revízne panely alebo dvere dvojplášťovej konštrukcie hrúbky izolácie 50 mm. Materiál vonkajšieho a vnútorného plášťa je pozinkovaný plech upravený povrchovou úpravou elektrostaticky nanášaným plastom, ktorý zvyšuje odolnosť v agresívných prostrediach.

Disponuje kompaktným usporiadaním prvkov, podľa použitých funkcií, slúžiacich na úpravu obehového vzduchu, filtráciu, tepelnú úpravu strojným chladením a prívodom do klimatizovaného priestoru. Likvidácia kondenzu formou odparovania.

Regulačný systém ovládajúci prvky chladiaceho okruhu, zabezpečuje dodržanie požadovaných parametrov ako napr. teploty vzduchu v klimatizovanom priestore na základe teploty privádzaného vzduchu do tohto priestoru, alebo aj dodržanie vzduchového výkonu na základe požiadavky obsluhy

– účinný kompresor typu scroll
– optimalizované výmenníky
– tichý ventilátor
– overený systém regulácie
– možžnosť prevetrávania
– možnosť dodania s ventilačným systémom

Technické parametre

Celkový chladiaci výkon

  • VELES 30/I – celkový chladiaci výkon 12,65,kW
  • VELES 30/II – celkový chladiaci výkon 17,9 kW
  • VELES 42/I – celkový chladiaci výkon 15,7 kW
  • VELES 42/II – celkový chladiaci výkon 20,1 kW

Technické parametre

Prietok vzduchu

  • VELES 30/I – prietok vzduchu 3000 m2/hod.
  • VELES 30/II – prietok vzduchu 3000 m2/hod.
  • VELES 42/I – prietok vzduchu 4200 m2/hod.
  • VELES 42/II – prietok vzduchu 4200 m2/hod.

Technické parametre

Maximálny príkon kompresora

VELES 30/I - 10 A

VELES 30/II - 15 A

VELES 42/I - 11 A

VELES 42/II - 17 A

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close